Privacybeleid

Disclaimer

Pedicure Anja Kouwenhoven verleent jou hierbij toegang tot www.pedicureanjakouwenhoven.nl en publiceert hier ter informatie afbeeldingen, teksten en video’s en andere soorten content. Pedicure Anja Kouwenhoven behoudt hierbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of elementen te verwijderen zonder jou hiervan op de hoogte te stellen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte van Pedicure Anja Kouwenhoven.

Privacybeleid

Pedicure Anja Kouwenhoven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit document wil Pedicure Anja Kouwenhoven heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Pedicure Anja Kouwenhoven doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Anja Kouwenhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het vervolg van dit privacybeleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteert.

Pedicure Anja Kouwenhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacybeleid nog vragen hebt of contact wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicure Anja Kouwenhoven verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatieve doeleinden, zoals het kunnen bellen/sms’en/mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verwerken en inplannen van jouw afspraken;
 • Het kunnen mailen van een afspraakbevestiging of een afspraakherinnering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

Voor het verwezenlijken van de bovenstaande doelstellingen kan Pedicure Anja Kouwenhoven de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Anja Kouwenhoven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Hierna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Cookies

Pedicure Anja Kouwenhoven gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn enkel bedoeld om de website goed te laten functioneren en maken geen inbreuk op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een eerste bezoek aan de website www.pedicureanjakouwenhoven.nl wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en de website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit wordt gedaan voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw webbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer toestaat. Ook is het mogelijk om alle informatie die door de webbrowser is opgeslagen, te verwijderen. Kijk voor meer informatie op de website van de webbrowser.

Welke rechten jij hebt over jouw data

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.Ook kun je verzoeken om een computerbestand met alle persoonlijke gegevens die Pedicure Anja Kouwenhoven van jou heeft, naar jou te laten versturen.

Hoe jouw data beveiligd wordt

De website www.pedicureanjakouwenhoven.nl beschikt over een SSL-certificaat. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens worden verzonden via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je herkennen aan het hangslotje en de HTTPS-verbinding.

Contactgegevens

Pedicure Anja Kouwenhoven
pedicureanjakouwenhoven@gmail.com
06 28 22 91 75
KvK-nummer: 52047695